Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Hồng Khoa 27/09/2022
3 Trần Thị Ngọc Dung 27/09/2022
4 DƯƠNG PHÚ QUỐC 27/09/2022
5 THÁI THANH TÚ 27/09/2022
6 Nguyễn Vũ Quỳnh Đoan 27/09/2022
7 Lê Quốc Trung 27/09/2022
8 TRẦN THỊ NGỌC HÒA 27/09/2022
9 Nguyễn hữu hoà 27/09/2022
10 Uông Ngọc Luân 27/09/2022