Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHAN THỊ MỸ LINH 05/10/2022
3 NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM 05/10/2022
4 Lê Thị Ngọc Hân 05/10/2022
5 LÊ THANH PHONG 05/10/2022
6 Nguyễn Tiến Thăng 05/10/2022
7 LÊ THỊ BẢO 05/10/2022
8 Tu Do Khánh Khiêm 05/10/2022
9 PHẠM THỊ KIỀU TRÚC 05/10/2022
10 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc 05/10/2022