Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ KIM THOA 03/12/2021 31/12/2021
3 VĂN BẢO TRÂN 02/12/2021
4 SẦM THỊ HẬU 02/12/2021
5 HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 02/12/2021
6 Nguyễn Thị Hoài Thương 02/12/2021
7 HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 02/12/2021
8 Nguyễn Võ Thùy Linh 02/12/2021
9 NGUYỄN THỊ LOAN 02/12/2021
10 Nguyễn Thị Tố Quyên 02/12/2021