Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN PHƯƠNG 27/10/2021
3 Nguyễn Thị Ngọc Mai 27/10/2021
4 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 27/10/2021
5 Võ Bá Cang 27/10/2021
6 NGUYEN THI TE SA 27/10/2021
7 Hoàng Thị Kiều Trang 27/10/2021
8 Đặng Trần Ngọc Mai 27/10/2021 03/11/2021
9 NGUYEN THI TE SA 27/10/2021
10 nguyễn thị lê nguyệt 27/10/2021 01/11/2021