Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Công Sơn 09/08/2022
3 Trần Minh Trung 09/08/2022
4 Lê Thị Huyền Anh 09/08/2022
5 QUAN ÁI NHI 09/08/2022
6 Y HUYNH NIÊ 09/08/2022
7 Trần Minh Trung 09/08/2022
8 Lê Thị Huyền Anh 09/08/2022
9 Hoàng Thị Luân 09/08/2022
10 Nguyễn Thị Ngọc duyên 09/08/2022