Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN TRẦN MỘNG THÀNH 24/01/2021
2 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 24/01/2021 28/01/2021
3 Hoàng Đình Dương 26 24/01/2021 08/02/2021
4 Hoàng Đình Dương 26 24/01/2021 28/01/2021
5 Hoàng Đình Dương 26 24/01/2021 28/01/2021
6 KIỀU THỊ THANH AN 24/01/2021
7 Lê Thị Hường 24/01/2021
8 Bùi Thị Lan 24/01/2021
9 Nguyễn Thị Diệp Ngân 24/01/2021
10 NGUYỄN THỤY TỐ KHANH 24/01/2021