Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH Khang Nam Vina 21/05/2022
3 VÕ THỊ TRÚC ĐÀO 21/05/2022
4 Lý Quốc Đông 21/05/2022
5 NGUYỄN THỊ BỈ 21/05/2022
6 PHAN THU HƯƠNG 21/05/2022
7 Nguyễn Thị Nữu-Công Ty TNHH TM DV Tin Học Viễn Thông Thịnh Phát 21/05/2022
8 LƯƠNG PHƯỚC LỘC 21/05/2022
9 LƯƠNG HỮU PHƯỚC 21/05/2022
10 NGÔ THỊ NGỌC THÚY 21/05/2022