Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ VĂN TIẾN 30/07/2021
2 LÊ THỊ THU HỒNG 30/07/2021
3 MAI THỊ DỨT 30/07/2021
4 PHAM TRAN DIEU THOA 30/07/2021
5 NGÔ NGỌC CHÂN 30/07/2021
6 THÁI THANH HẰNG 30/07/2021
7 LÊ THỊ THANH 30/07/2021
8 Đặng Thị Ngọc Diệp 30/07/2021
9 Phạm Như Quỳnh 30/07/2021
10 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 30/07/2021