Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Nguyễn Hoàng Phương 22/10/2019 29/10/2019
2 Lê Trúc Duy 22/10/2019 23/10/2019
3 Lê Hoài Duyên 22/10/2019
4 Lê Hoài Duyên 22/10/2019
5 CTY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH 22/10/2019 01/11/2019
6 Lại Như Luých 22/10/2019
7 Nguyễn Bỉnh Khiêm 22/10/2019
8 Nguyễn Anh Tuấn 22/10/2019 24/10/2019
9 HTX VẬN TẢI AN LỘC SINH 22/10/2019 29/10/2019
10 BÙI VĂN SỰ 22/10/2019 12/11/2019