Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN THỊ YẾN KHA 01/03/2021
2 Lê Ngô Khang 01/03/2021
3 TRẦN THỊ KIM CÚC 01/03/2021
4 NGUYỄN THANH VY 01/03/2021
5 TRẦN HỒNG LỈNH 01/03/2021
6 HÀ MINH THÔNG 01/03/2021
7 Trần Thùy Trang 01/03/2021
8 PHẠM THỊ MINH THÙY 01/03/2021
9 Lê Thị Hoàng Yến 01/03/2021
10 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 01/03/2021