Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Nụ 18/05/2022 23/05/2022
3 TRẦN THỊ THÙY NHUNG 18/05/2022 23/05/2022
4 DUYÊN THỊ PHƯƠNG NGA 18/05/2022
5 Lê Vũ Hoàng An 18/05/2022
6 Trần Minh Trung 18/05/2022 23/05/2022
7 VÕ VĂN HIẾU 18/05/2022
8 TRẦN THỊ THÙY NHUNG 18/05/2022 23/05/2022
9 DUYÊN THỊ PHƯƠNG NGA 18/05/2022
10 Lê Quốc Vũ 18/05/2022 23/05/2022