Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nga Ngô Thị Hồng 16/06/2021
2 LÊ HOÀNG OANH 16/06/2021
3 Hoàng Mỹ Phương 16/06/2021 16/07/2021
4 TRẦN QUANG THÙY - NGUYỄN THỊ BÍCH 16/06/2021
5 Đinh Thị Trúc My 16/06/2021 16/07/2021
6 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 16/06/2021 01/07/2021
7 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 16/06/2021 01/07/2021
8 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 16/06/2021 01/07/2021
9 Lê Đinh Thanh Tuyền 16/06/2021
10 Lâm Kim Thu 16/06/2021 25/06/2021