Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Thi 03/12/2021
3 Ngô Minh Tuân 03/12/2021
4 Le Thi Nha 03/12/2021
5 NGUYỄN THỊ MỘNG TUYỀN 03/12/2021
6 Nguyễn Thị Thùy Dung 03/12/2021
7 Nguyễn Như Huỳnh 03/12/2021
8 NGUYỄN HOÀNG TÂN 03/12/2021
9 Nguyễn Thị Cẩm Huyền 03/12/2021
10 TRẦN THỊ ÁNH 03/12/2021