Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ho thi kim phuong 24/05/2022
3 Nguyễn Thị Thu Thảo 24/05/2022
4 NGÔ MINH PHƯỚC 24/05/2022
5 CTY TNHH TM -DV KIM NGUYÊN BẢO 24/05/2022
6 TRẦN THỊ LAN HƯƠNG 24/05/2022 27/05/2022
7 TRẦN NGỌC TƯỜNG VI 24/05/2022
8 MAI THÀNH TRUNG 24/05/2022
9 CHU THỊ MINH 24/05/2022
10 TRẦN THỊ THANH HƯƠNG 24/05/2022