Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN NGỌC LINH 18/05/2022
3 LÊ THỊ HẠNH HOA 18/05/2022
4 Trần Hữu Hiệp 18/05/2022
5 NGUYỄN HOÀNG LÊ THANH TÂM 18/05/2022
6 LÝ NGỌC HÀ 18/05/2022
7 ĐỖ THẾ ANH 18/05/2022
8 Tran mai kim hang 18/05/2022
9 Tran mai kim hang 18/05/2022
10 LỤC PHÚ ĐẬU 17/05/2022