Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 DELOITTE VIET NAM - UPS 20/08/2019 30/08/2019
2 KIM LONG - UPS 20/08/2019 30/08/2019
3 CDIMEX - UPS 20/08/2019 30/08/2019
4 LỮ THỊ THU HƯƠNG - UPS 20/08/2019 30/08/2019
5 TRACY ACKERMANN - UPS 20/08/2019 30/08/2019
6 NGUYỄN HÙNG 20/08/2019 30/08/2019
7 TRẦN PHI QUANG - UPS 20/08/2019 30/08/2019
8 CHÂU CHÁNH HỒNG 20/08/2019
9 TRẦN THỊ THÙY PHỤNG 20/08/2019 03/09/2019
10 BÙI VĂN KHA 20/08/2019 03/09/2019