Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Huỳnh Phương Dung 28/07/2021 02/08/2021
2 TRẦN THỊ KIỀU HẠNH 28/07/2021 30/07/2021
3 Nguyễn Đình Huy 28/07/2021
4 NGUYỄN VĂN QUANG 28/07/2021
5 NGUYỄN VĂN THƠI 28/07/2021 29/07/2021
6 NGUYỄN VĂN THƠI 28/07/2021 29/07/2021
7 LÂM ĐỨC QUANG 28/07/2021 30/07/2021
8 Nguyễn Thị Trúc Giang 28/07/2021 04/08/2021
9 Nguyễn Phương Nga 28/07/2021 02/08/2021
10 Bưu điện (Huỳnh Phương Huy) 28/07/2021 29/07/2021