Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG 07/08/2022
3 Nguyễn Triệu Phong 07/08/2022
4 Huỳnh Trung Kiên 07/08/2022
5 NGUYỄN HOÀNG THANH 07/08/2022
6 Đặng Thị Thu Lan 07/08/2022 23/08/2022
7 TRẦN THỊ NGỌT 07/08/2022
8 Dương Thanh Hoa 07/08/2022
9 PHAN THỊ HỒNG LOAN 07/08/2022
10 PHẠM QUANG HÀ 07/08/2022