Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN NGỌC THÀNH 23/10/2021
3 LƯƠNG THỊ THU LAM 23/10/2021
4 TRƯƠNG THỊ MAI THI 23/10/2021
5 LÊ DƯƠNG NGUYÊN HUY 23/10/2021
6 Lâm Tú Bân 23/10/2021 27/10/2021
7 Trần Thu Thảo 23/10/2021
8 CHUNG THỊ BÍCH TRANG 23/10/2021 01/11/2021
9 PHẠM THỊ TUYẾT LAN 23/10/2021 28/10/2021
10 TRẦN ANH QUANG 23/10/2021 08/11/2021