Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Mai Xuân Quốc Minh 27/09/2022
3 MA KHÁNH THY 27/09/2022
4 Lê Ngọc Dũng 27/09/2022
5 Mai Xuân Quốc Minh 27/09/2022
6 MA KHÁNH THY 27/09/2022
7 Lê Ngọc Dũng 27/09/2022
8 Đinh Việt Hoàng 27/09/2022
9 Nguyễn Minh Nhật 27/09/2022
10 LÊ THỊ THANH PHỤNG 27/09/2022