Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐOÀN KINH LUÂN 20/05/2022
3 TỪ THỊ NGỌC THUÝ 20/05/2022
4 NGUYỄN VĂN THUẬN 20/05/2022
5 CTY TNHH MTV VẬN TẢI TM VÀ DV TRUNG HƯNG PHÁT 20/05/2022
6 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ KDTH 20/05/2022
7 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 20/05/2022
8 HÀ NGỌC THÚY VI 20/05/2022
9 Võ thị hoàng oanh 20/05/2022
10 PHAN NHẬT TÙNG 20/05/2022