Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI THỊ THU DIỄM 19/10/2021 09/11/2021
2 PHÙNG QUỐC HUY 19/10/2021
3 TRẦN TUYẾT NHUNG 19/10/2021
4 Phan Thị Tuyết Mai 18/10/2021
5 Lê thị thu thảo 18/10/2021
6 Nguyễn Văn Khánh 18/10/2021
7 ĐINH VĂN KHIÊM 18/10/2021 22/10/2021
8 HUỲNH NGỌC VŨ 18/10/2021
9 TRẦN THỊ MAI 18/10/2021 22/10/2021
10 TRẦN MAI VÂN 18/10/2021 22/10/2021