Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Võ Thị Y Phụng 19/01/2022
3 NGUYỄN TÁNH 19/01/2022
4 LÊ THỊ THÚY KIỀU 19/01/2022
5 Trương Thị Thúy Hằng 19/01/2022 07/02/2022
6 Hồ Hoàng Trường 19/01/2022 26/01/2022
7 PHAN HÙNG CƯỜNG 19/01/2022 19/01/2022
8 PHAN HÙNG CƯỜNG 19/01/2022 19/01/2022
9 Phạm Hải Vy 19/01/2022
10 Hồ Hoàng Trường 19/01/2022 26/01/2022