Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN 28/01/2022 15/02/2022
3 NGÔ HOÀNG HẬU 28/01/2022 18/02/2022
4 CAO KHẮC LINH 28/01/2022 18/02/2022
5 Lê Minh Hoàng 28/01/2022 15/02/2022
6 Nguyễn Thị Thùy Trang 28/01/2022 15/02/2022
7 VÕ THỊ ANH THƯ 28/01/2022 15/02/2022
8 THÁI THỊ THU NGUYÊN 28/01/2022 25/02/2022
9 PHẠM THỊ NGỌC TRINH 28/01/2022 15/02/2022
10 Nguyễn Thanh Phước 28/01/2022