Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thu Trang 16/05/2022 28/05/2022
3 Hồ Thị Mỹ An 16/05/2022 23/05/2022
4 CÔNG TY TNHH SMART CHOICE FOR HEALTH 16/05/2022 27/05/2022
5 NGUYỄN THỊ ÁNH NGA 16/05/2022 20/05/2022
6 Nguyễn Thị Minh Hà 16/05/2022 25/05/2022
7 TRẦN VĂN THI 16/05/2022
8 Dương Tấn Hải 16/05/2022 14/06/2022
9 Nguyễn Thị Minh Hà 16/05/2022 25/05/2022
10 NGUYỄN THỤY TRÂM ANH 16/05/2022 07/06/2022