Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HUỲNH ĐỖ MỸ NGỌC 07/08/2020
2 Trần Tư Hùng 07/08/2020
3 Lê Thị Quỳnh Phương 07/08/2020
4 Lê Thị Quỳnh Phương 07/08/2020
5 Lê Thị Quỳnh Phương 07/08/2020
6 Lê Thị Quỳnh Phương 07/08/2020
7 Lê Thị Quỳnh Phương 07/08/2020
8 Lê Thị Quỳnh Phương 07/08/2020
9 Lê Thị Quỳnh Phương 07/08/2020
10 Lê Thị Quỳnh Phương 07/08/2020