Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trương Múi 26/11/2020
2 TRƯƠNG TẤN LỢI 26/11/2020
3 Trương Múi 26/11/2020
4 Phạm minh Thuận 26/11/2020
5 LÊ THANH NGUYÊN 26/11/2020
6 PHẠM LÊ THIÊN KIM 26/11/2020 30/11/2020
7 Nguyễn Phùng Đức Toàn 26/11/2020
8 HUỲNH THỊ TUYẾT LOAN 26/11/2020 01/12/2020
9 Nguyễn Đặng Huyền Trâm 26/11/2020
10 Trần Thị Ngoan 26/11/2020 26/11/2020