Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Hà Vĩnh Thành 04/12/2021
3 LÊ QUỐC CHƯƠNG 04/12/2021
4 Trương Ngọc An Nhiên 04/12/2021
5 Hoàng Thúy Phượng 04/12/2021
6 NGUYỄN THỊ HÔNG ĐÀO 04/12/2021
7 NGUYỄN THỊ TRÚC ĐÀO 04/12/2021
8 Lý Mỹ Duyên 04/12/2021
9 Nguyễn Thúy Cẩm Tú 04/12/2021
10 Nguyễn Thị Hương Trầm 04/12/2021