Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HUỲNH THỊ CHÚC QUỲNH 23/05/2022
3 Thân Thị Thu Thảo 23/05/2022
4 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI HƯNG THỊNH 23/05/2022
5 Trần Lê Tuấn Huy 23/05/2022 02/06/2022
6 TRẦN THỊ KIỀU LINH 23/05/2022
7 Công ty TNHH Thương Mại Hùng Thịnh (Người nộp: Phạm Ngọc Chính) 23/05/2022
8 VŨ ĐỨC TIẾN 23/05/2022
9 Trần Thị Thu Hương 23/05/2022 02/06/2022
10 DƯƠNG THỊ CẨM TÚ 23/05/2022