Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Thị Kim Thi 18/05/2022
3 NGUYỄN THÁI HUỲNH 18/05/2022
4 Nguyễn Quang Vũ 18/05/2022
5 ĐỖ THỊ KIM CHI 18/05/2022 27/05/2022
6 Võ Thị Thanh Trúc 18/05/2022
7 ĐỖ THỊ KIM CHI 18/05/2022 27/05/2022
8 Nguyễn Thị Diễm Lài 18/05/2022
9 LÊ THỊ THÚY KIỀU 18/05/2022 27/05/2022
10 CTY TNHH XNK ĐẠI DƯƠNG VIỆT ÚC 18/05/2022 23/05/2022