Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH NHA KHOA E TRU S CA 03/12/2021
3 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 03/12/2021
4 Lê Thị Thu 03/12/2021
5 Phan Thanh Trúc 03/12/2021
6 Thái Thị Mỹ Hạnh 03/12/2021
7 NGUYỄN THÀNH NGUYÊN 03/12/2021
8 ĐẶNG THỊ HỒNG NHUNG 03/12/2021
9 Lư Trịnh Nhi 03/12/2021
10 Lư Trịnh Nhi 03/12/2021