Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Hữu Hiệp 04/07/2022
3 Lương Thái Anh Phương 04/07/2022
4 HỨA LÝ KHƯƠNG DUY 04/07/2022
5 Bùi Văn Vũ 04/07/2022
6 Trần Văn Sang 03/07/2022
7 Nguyễn Ngọc Mạnh 03/07/2022
8 NGUYỄN TRUNG KIÊN 03/07/2022
9 nguyễn thị cẩm tú 03/07/2022
10 Nguyễn Ngọc Mạnh 03/07/2022