Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Ngọc Thương Thương 24/09/2021
2 TRẦN VĂN THI 24/09/2021
3 CỐ THỊ DUNG 24/09/2021
4 Trần Thị Xuân Lương 24/09/2021
5 Lý Kiến Nữ 24/09/2021
6 Bưu điện (Lâm Thúy Hạnh) 24/09/2021 29/09/2021
7 TRẦN VĂN THI 24/09/2021
8 LÊ THỊ KIỀU CHINH 24/09/2021 01/10/2021
9 TRẦN NGỌC GIÀU 24/09/2021 26/10/2021
10 LÊ THỊ KIỀU CHINH 24/09/2021 01/10/2021