Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN VĂN THI 30/07/2021
2 Nguyễn Lương Huỳnh Đào 30/07/2021
3 Lê Thị Xuân Tuyến 30/07/2021
4 Lâm Kim Thu 30/07/2021
5 LÂM MỸ NGÂN 30/07/2021
6 Hồ ngọc Đan Thùy 30/07/2021
7 Nguyễn Đức Hiếu 30/07/2021 06/08/2021
8 Phùng Thị Kim Cương 30/07/2021 04/08/2021
9 Trần Thị Thúy 30/07/2021 09/08/2021
10 Bưu điện (Nguyễn Phương Ngân) 30/07/2021 04/08/2021