Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Võ Yến Trinh 19/01/2022
3 ĐÀO TRỌNG HIẾU 19/01/2022
4 Nguyễn Thị Thủy 19/01/2022 28/01/2022
5 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 19/01/2022 28/01/2022
6 LÊ TRƯỜNG VŨ 19/01/2022 28/01/2022
7 Võ Ngọc Thạch 19/01/2022 07/02/2022
8 BÙI KHẮC DUY 19/01/2022 28/01/2022
9 HUỲNH HỮU ĐIỀN 19/01/2022 20/01/2022
10 ĐỖ TRỌN BẰNG 19/01/2022 09/02/2022