Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đinh Thị Duyên 18/05/2022 19/05/2022
3 Nguyễn Hoàng Châu Linh 18/05/2022 23/05/2022
4 VŨ ĐÌNH HOÀNG 18/05/2022
5 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NGUYỄN SƠN 18/05/2022
6 vòng mi lan 18/05/2022
7 ĐẶNG PHỤNG NHI 18/05/2022
8 Vương Duy Khanh 18/05/2022 23/05/2022
9 VÒNG THANH TRÂM 18/05/2022
10 ĐÀO THỊ THÚY HẰNG 18/05/2022