Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRƯƠNG KIM QUAN 06/05/2021
2 Nguyễn Thị Út 06/05/2021
3 NGUYỄN TRƯỜNG KỲ 06/05/2021
4 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHI 06/05/2021
5 Phan Thanh Tam 06/05/2021
6 Trương Nguyễn Vĩnh Ngọc Tuyết 06/05/2021
7 võ thị cẩm tú 06/05/2021
8 LÊ TÔ HIỆU 06/05/2021
9 Nguyễn Thị Vân 06/05/2021
10 NGUYỄN THỊ TÌNH 06/05/2021