Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XDKV QUẬN 12 20/09/2021 11/10/2021
2 THAI THI KIM QUY 20/09/2021
3 Hứa Ngọc Vân Lam 20/09/2021 10/10/2021
4 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO 20/09/2021 22/09/2021
5 TRẦN VĂN THI 20/09/2021
6 TRẦN VĂN THI 20/09/2021 27/09/2021
7 CÔNG TY TNHH ĐT KD BĐS SAPHIRE (GT BÙI TRÍ THIỆN) 20/09/2021 11/10/2021
8 CÔNG TY TNHH ĐT KD BĐS SAPHIRE (GT BÙI TRÍ THIỆN) 20/09/2021 11/10/2021
9 CÔNG TY TNHH ĐT KD BĐS SAPHIRE (GT BÙI TRÍ THIỆN) 20/09/2021 11/10/2021
10 TRỊNH THỊ MINH 20/09/2021 21/09/2021