Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 THAI THI KIM QUY 27/09/2022
3 hồ vũ bảo huy 27/09/2022
4 Trần Thị Ngọc Dung 27/09/2022
5 Mai Nguyễn Khánh Vy 27/09/2022
6 Lê Thị Kim Vân 27/09/2022
7 HOÀNG THIÊN PHÚ 27/09/2022
8 Nguyễn Trọng Tín 27/09/2022
9 Trần Minh Nhựt 27/09/2022
10 MA KHÁNH THY 27/09/2022