Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG 21/10/2020 26/10/2020
2 HOÀNG VĂN THUẬN 21/10/2020 26/10/2020
3 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 21/10/2020 26/10/2020
4 ĐỖ XUÂN ÂN 21/10/2020 04/11/2020
5 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 21/10/2020 22/10/2020
6 NGUYỄN THỊ LOAN 21/10/2020 22/10/2020
7 ĐỖ KHẮC VĨNH 21/10/2020 04/11/2020
8 BÙI NGỌC ĐIỆP 21/10/2020 22/10/2020
9 HỒ THỊ KIM PHƯỢNG 21/10/2020 22/10/2020
10 ĐẶNG VĂN NHÌ 21/10/2020 04/11/2020