Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trương Quang Đại 10/05/2021
2 NGUYỄN TRUNG QUÂN 10/05/2021
3 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁCH SẠN THANH XUYẾN 10/05/2021
4 NGUYỄN TẤN PHONG 10/05/2021
5 TRƯƠNG THỊ MINH TÂM 10/05/2021
6 nguyễn văn ngự 10/05/2021
7 HUỲNH THANH QUANG 10/05/2021
8 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 10/05/2021
9 NGUYỄN TẤN PHONG 10/05/2021
10 Tất Gia Thọ 10/05/2021 12/05/2021