Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN TIẾN DŨNG 26/01/2022
3 LÊ ANH HOÀNG 26/01/2022
4 NGUYỄN NGỌC LY 26/01/2022
5 Võ Thị Minh Hải 26/01/2022
6 Nguyễn Kim Ngân 26/01/2022
7 NGUYỄN NGỌC LY 26/01/2022
8 NGUYỄN TIẾN DŨNG 26/01/2022
9 Nguyễn Kim Ngân 26/01/2022
10 TRẦN VĂN THI 26/01/2022