Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỤY TẠ VÂN TRÂM 28/01/2021
2 Nguyễn Hữu Khương 28/01/2021
3 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 28/01/2021
4 Trần Huy Hoàng 28/01/2021
5 - 28/01/2021 23/02/2021
6 - 28/01/2021 23/02/2021
7 ĐẶNG NGỌC ĐIỆP 28/01/2021 19/02/2021
8 - 28/01/2021 23/02/2021
9 TRẦN BẢO ĐẠT 28/01/2021 09/02/2021
10 - 28/01/2021 23/02/2021