Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị kiều tiên 17/05/2021
2 Lê Thị Thu Hồng 17/05/2021
3 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT U.S 17/05/2021
4 Chau Quoc Binh 17/05/2021
5 ĐÀO THỊ THỦY 17/05/2021
6 Cao Thị Hoài Chung 17/05/2021
7 TRẦN THỊ MINH THƯ 17/05/2021
8 Trần Văn Hiếu 17/05/2021 20/05/2021
9 Nguyễn Trần Thúy Uyên 17/05/2021
10 THAI THI KIM QUY 17/05/2021