Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHÙNG THANH LAM 04/08/2021 09/08/2021
2 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 04/08/2021 09/08/2021
3 Phạm Huệ Anh 04/08/2021 09/08/2021
4 NGUYỄN MINH KHÂU 04/08/2021
5 TRẦN THỊ MẪN 04/08/2021
6 Phạm Huệ Anh 04/08/2021 09/08/2021
7 Nguyễn Quốc Tân 04/08/2021
8 Nguyễn Thị Thanh Hằng 04/08/2021
9 THAI THI KIM QUY 04/08/2021
10 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 04/08/2021