Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH VIBRATION 25/05/2022
3 TRẦN VĂN THI 25/05/2022
4 Nguyễn Thị Mỹ Dung 25/05/2022
5 Nguyễn Thị Thùy Dung 25/05/2022
6 NGUYỄN THỊ ÁNH HUYỀN 25/05/2022
7 CÔNG TY TNHH VIBRATION 25/05/2022
8 Nguyễn Minh Hằng 25/05/2022
9 HÙNG THỊ CẨM VÂN 25/05/2022
10 CÔNG TY TNHH VIBRATION 25/05/2022