Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CÔNG TY TNHH GS 25 VIETNAM - CỬA HÀNG SỐ 43 21/10/2019 30/10/2019
2 VÕ THỊ SANG 19/10/2019
3 Nguyễn Ngọc Hà 19/10/2019 23/10/2019
4 LÊ HOÀNG TÂM TUYỀN 19/10/2019 31/10/2019
5 LÝ VĂN ANH HOÀNG 19/10/2019 23/10/2019
6 NGUYỄN THỊ MỸ LY 19/10/2019 23/10/2019
7 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 19/10/2019 23/10/2019
8 Ngô Huỳnh Thu Thảo 19/10/2019 23/10/2019
9 lê thị nhâm 19/10/2019
10 Phan Minh Dương 19/10/2019 23/10/2019