Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Quốc Thống 18/05/2022 25/05/2022
3 Đặng Trọng Thành 18/05/2022
4 CÔNG TY TNHH LV Quán 18/05/2022
5 HUỲNH TRIỀU VƯỢNG 18/05/2022
6 Lâm Hồng thúy 18/05/2022
7 TRẦN VĂN THI 18/05/2022
8 Đặng Trọng Thành 18/05/2022
9 Nguyễn Ngọc Mỹ Nhi 18/05/2022
10 LÊ THANH TÙNG 18/05/2022 22/06/2022