Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Thị Kim Phụng 05/12/2020 07/01/2021
2 ĐẶNG VĂN ĐƯỢC 05/12/2020
3 Lê Thị Quỳnh Duyên 05/12/2020 07/01/2021
4 ĐÀO THỊ THU HƯƠNG 05/12/2020 07/01/2021
5 Tống Lê Thanh Tuyền 05/12/2020 07/01/2021
6 Thái Phan Phương Thảo 05/12/2020 07/01/2021
7 BÙI THỊ TUYẾT TRINH 05/12/2020 07/01/2021
8 Phạm Thị Yến Thu 05/12/2020 07/01/2021
9 NGUYEN THI THU 05/12/2020 07/01/2021
10 NGUYỄN THÀNH LỘC 05/12/2020 07/01/2021