Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HỢP 04/12/2021
3 Trần Thị Trúc Lệ 04/12/2021
4 NGÔ HUỲNH PHƯƠNG TRÚC 04/12/2021
5 Trần Minh Ân 04/12/2021
6 Nguyễn Phạm Phương Uyên 04/12/2021
7 Duong Thi Hang 04/12/2021
8 Đinh Thị Trúc My 04/12/2021
9 Bùi Thị Bích Hà 04/12/2021
10 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CAO TIẾN NGUYỄN 04/12/2021